Coachande ledarskap

Ordet coach och begreppet coaching är ytterligare ett av de där väl använda vitt spridda, där man inte med säkerhet vet vad det betyder och innebär. Sådana ord får mig alltid att vilja vet mer. Läsa på. Förstå.


Ordet coach kommer från ungerskans kocsi, vilket betyder en vagn från byn Kocs. Dessa vagnar fraktade människor från en plats till en annan, vilket kan ses som en metafor för att hjälpa fram en människa från en nuvarande situation till en önskad situation.


Ordet coach är dock inte namnskyddat. Det innebär att vem som helst kan och får kalla sig för coach. Tidigare användes ordet mest för att namnge tränare inom idrott / bollsport i engelsktalande länder. Nu för tiden kan man vara coach i idrottssammanhang, man kan vara livscoach, karriärcoach, ekonomisk coach, personlig tränare/coach, mm, mm.


MEN! Licensierad coach enligt ICF (International Coach Federation) är en titel som förpliktigar och borgar för en gedigen utbildning enligt ICF´s stadgar. En liciencierad ICF-coach arbetar professionellt enligt de grunder ICF satt upp och har därmed bevisligen en viss grad av kunskap och en viss kvalitetsstämpel. Alla som är medlemmar i ICF har ackrediterad coachutbildning, kompetensutvecklar sig kontinuerligt samt följer vissa etiska riktlinjer.

ICF definierar coaching som ett samarbete mellan klient och coach i en

tankeväckande och kreativ process som inspirerar klienten att maximera sin

personliga och professionella potential. Coachen arbetar med utgångspunkten att klienten är expert i hans eller hennes liv och arbete och ställer därför

frågor istället för att ge råd. ICF har definierat elva kärnkompetenser som utgör själva kärnan bland de färdigheter en professionell coach skall besitta och demonstrera.

Dessa kärnkompetenser har utvecklats för att stödja en bättre förståelse för de färdigheter och synsätt som används i dagens coachingyrke enligt ICF.


Coaching är alltså INTE terapi och inte heller rådgivning eller mentorskap. Det kan vara lite knepigt att veta vart man ska vända sig när man behöver hjälp, men generellt sett kan man tänka så här:

· Om du behöver goda råd av en sakkunnig bör du hitta en rådgivare, sakkunnig, lärare eller mentor.

· Om du har dåligt psykiskt mående så som ångest, depression, fobier, bestämdhet eller misstänker att dina psykologiska mönster och strategier behöver uppdateras, bör du hitta en terapeut.

· Om du vill få hjälp med att komma till skott, sätta mål, finna riktning, göra smarta planer, utvecklas, få andra resultat och göra förändringar i ditt liv ska du välja coachning.

Coaching är per definition aldrig bakåtsträvande, dvs man tittar aldrig bakåt för att gå framåt, så som man vanligen kan gör i terapi. Man ger heller aldrig råd till sin klient i coaching, utan förutsätter att den man coachar har alla svar inom sig, och att man som coach snarare är där för att vägleda processen och hjälpa klienten att hitta sina bästa svar och komma till skott samt få resultat.


Det vara enkelt att tro att en riktigt bra coach ska vara sakkunnig inom ämnet man coachar i, men det är faktiskt tvärtom. DÅ. En coach aldrig är rådgivande, kan det snarare vara en fördel att inte känna till så mycket om själva ämnet. En coach ska hålla sig ”ren” i processen genom att inte på något vis yttra sina egna tankar och känslor kring det som kommer upp i samtalet. Därför går det utmärkt att coacha andra människor genom processer kring ämnen man inte alls känner till. Klokskapen och visdomen finns inom klienten, oavsett vad det gäller. Coachens jobb är att leda processen framåt.


Likaså kan kan det vara lätt att tro att man är ämne för coaching för attt man är väldigt bra på att prata. Även här råder motsatt förhållande. En bra coach är en lat coach, brukar man säga och med det menas att en bra coach vet att det är klienten so ska göra jobbet. Verktyget tystnad är kraftfullt och effektivt. Spännande va?


Personligen har jag provat på coaching i många sammanhang och häpnat över dess kraft att få mig att inse saker jag aldrig insett förr. Att på ett enda samtal förändra hela mitt synsätt på ett problem. Att gå från en känsla av hopplöshet till en känsla av hopp, framtidstro och glädje. Coachingen har hjälpt mig att effektivt och kraftfullt göra planer som verkligen tar mig fram till det mål jag vill nå. Jag har lärt mig ännu mer om målsättning och hur man skapar attraktiva mål som suger en in i sett önskade läget. Coachingen har även hamrat in ett fint, fint förhållningssätt till livet, mig själv och människor omkring mig. Själva grundtanken vilar ju i att alla människor bär på oändlig potential och tanker och idéer som kan förändra världen. Om jag förhåller mig ödmjuk, nyfiken och trygg i min inställning till andra människor och till mig själv, kan jag och vi tillsammans förändra världen. Och det fint som tusan tycker jag.


Lyssna gärna till veckans poddavsnitt som passande nog spelade in i just en tågvagn (coach) som tog oss från fortbildningsdagen med Ggothia akademi i Göteborg, hem till Knivsta. Det är ett skönt och inspirerande samtal som faktiskt slaktar några gamla, dammiga myter och ger dig ett första steg in i coachingen magiska värld.

39 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Detox

STYRKETRÄNA

NU KÖR VI!

  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle

© 2020 by form holistic