Mentorskap / chefsstöd / vd-stöd

-  en framgångsfaktor.

Ett mentorskap innebär att en mer erfaren person inom aktuellt ämne, tar sig an en adept för att ge stöd och vägledning samt agera bollplank och vara den som lyssnar. Det är ett ömsesidigt lärande och växande, där både mentorn och adepten får nya perspektiv. När vi agerar mentorer har vi som alltid total tystnadsplikt. Det som sägs vid mötet stannar där. Mentorskap är ett sätt att våga växa och vidareutvecklas. Mentorskap är en viktig framgångsfaktor.

 

Mentorskap - förslag till upplägg

Vi siktar på att ses ungefär en gång per månad under några månaders tid. Ett bra mentorskap pågår ofta i minst 18 månader. Vi ses gärna utanför arbetsplatsen, på neutral mark. Räkna med att mötet tar ca 90 minuter. Vi som mentorer håller koll på att det finns en agenda; en dagordning. Du som adept bestämmer vad innehållet är och vad du vill ha med dig efter varje träff. Vi arbetat målfokuserat och nyfiket. 

  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle

© 2020 by form holistic